Szerzői jogi nyilatkozat

A jankaykavehaz.hu domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: weboldal) és annaktartalmi elemei (a weboldalon található összes szöveges tartalom, fotó, valamint a weboldalgrafikai és technikai szerkezete) szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. törvénya szerzői jogról). A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmánakegészét vagy egyes elemeit felhasználni, másolni. A jogosulatlan felhasználás, a szellemitulajdonjogokkal kapcsolatos jogsértés büntető- és polgári jogi következményeket von magaután. A weboldal tulajdonosa követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és erkölcsikárának megtérítését.

Cookie használat

Szinte az összes modern honlap használ úgynevezett cookie-kat a működése során. A cookie-k olyan apró fájlok, amelyeket a böngésző program tárol el a látogató számítógépén.Ennek célja elsősorban a felhasználói élmény fokozása, a webhely sebességének növelése,a látogatottság és marketing teljesítmény mérése. A cookie-k „passzív”programozástechnikai eszközök, nem tartalmazhatnak vírust, illetve nem férhetnek hozzá afelhasználó személyes adataihoz sem. A fent ismertetett előnyök és célok érdekében ez a honlap is használ cookie-kat, de bármikorbeállíthatja a tiltásukat, illetve az eddig tárolt cookie-k eltávolítását is elvégezheti. Ennekpontos menetéről a böngészőprogram felhasználói kézikönyve nyújt segítséget. Bővebb információt a következő weblapokon olvashat: Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu

Adatkezelés és adatvédelem

A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhezfűződő alkotmányos alapjogot, a honlap látogatói által megadott személyes adatokkezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény adatvédelmi rendelkezéseinek megfelelően, az Európai Unió ÁltalánosAdatvédelmi Rendeletében (a 2016/679. számú “GDPR” Rendeletben) meghatározottelőírásokra figyelemmel jár el.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa az üzenetküldő űrlapon megadott személyesadatokat (név, e-mail cím, telefonszám) az érdeklődő egyértelmű azonosítása, a hatékonykapcsolattartás, és esetleges ajánlatkérés teljesítése (ajánlat adása) érdekében az érdeklődőhozzájárulásával kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon keresztül megadott személyes adatokat a weboldal üzemeltetője és tulajdonosaaz ügyfélkapcsolat fennállásáig, illetve szerződéskötés esetén a szerződésből eredő jogok éskötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, a számlakiállításhoz szükségesszemélyes adatokat (név, lakóhely/székhely címe) az adózási és számviteli jogszabályok általelőírt iratmegőrzési határidő lejártáig őrzi.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a honlaponkeresztül megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat nem továbbítja harmadik országba. Adattovábbításra kizárólag szerződéskötés esetén a könyvelési feladatok teljesítése érdekében kerül sor, amelynek részleteit az egyedi szerződés tartalmazza.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Az űrlapokon kért adatok megadása kötelező, hiszen azok nélkül az érdeklődő beazonosítása,a kért ajánlat, tájékoztatás teljesítése nem lehetséges. Amennyiben ezeket az adatokat nemkívánja megadni, az esetben a weboldal üzemeltetője és tulajdonosa szolgáltatásait nemtudja igénybe venni.

Az érintetti jogokról

Az érintett (vagyis az a természetes személy, aki a kezelt adatok útján beazonosított vagybeazonosítható) ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről,hozzáférhet az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, illetve kezelésük részleteihez,adathordozást kérhet, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azokhelyesbítését, törlését (elfeledtetését), zárolását vagy kezelésének korlátozását. Az érintettijogokat teljes körűen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének 12-23. cikkeitartalmazzák. Amennyiben az adatkezeléssel, az Önt megillető jogosultságokkal kapcsolatban kérdésevagy aggálya merülne fel, kérem vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel az elérhetőségkéntmegadott e-mail címen. Ha úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg atörvényi követelményeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu).

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Triel Kft. (+36 66 524-557, E-mail: jankaykavehaz@lbl.hu)